Kosár 0

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

 


1. A SZABÁLYZAT CÉLJA

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a GeRoNi Design Bt. (székhely: 2030 Érd, Gyűszűvirág utca 45-47. 1/11., cégjegyzékszám: 13 06 071232, adószám: 25427316-2-13) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

A GeRoNi Design Bt. (a továbbiakban: Szolgáltató) a www.geronigombok.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) működtetése során a Honlapra látogatók, a Honlapon regisztrálók, illetve azon vásárlók, (a továbbiakban együttesen Érintett) adatait kezeli.

A jelen Szabályzat célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

2. A SZOLGÁLTATÓ MINT ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Név: GeRoNi Design Bt.

Székhely és levelezési cím: 2030 Érd, Gyűszűvirág utca 45-47. 1/11.

Telefonszám: +36 20 595 10 95

Email cím: geronidesign@gmail.com

3. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

 

A Webáruházban való keresés, termékek megtekintéséhez a Webáruház semmilyen adatot nem kér az Érintettektől. A Webáruházban való vásárlás esetén az Érintettek eldönthetik, hogy regisztrált felhasználóként, vagy vendég vásárlóként kívánják megvásárolni a termékeket.

3.1. Regisztráció.

A regisztráció során az Érintettnek egy e-mail címet kell megadni, mellyel egy regisztrált fiókot hoz létre. A regisztrált fiókban az Érintettek rögzíthetik az alábbi adatokat:

Az Érintettek a felhasználói fiókjukban megváltoztathatják ezen adataikat, illetve jelszavukat, mely a regisztráció során először e-mailben automatikusan generálódik.

3.2. Vendég vásárlás

Az Érintetteknek lehetősége van úgynevezett vendég vásárlásra, mely során a megvásárolt termékek szállításához szükséges adatok kell csupán megadniuk (Szállítási, számlázási név, cím, e-mail cím, telefonszám).

3.3 Technikai adatok

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá.

3.4 Cookie-k használata

Weboldalunk cookie-kat használ annak érdekében, hogy megkülönböztesse Önt weboldalunk többi felhasználójától. Ez segítséget nyújt számunkra, hogy weboldalunk böngészése során jobb élményt nyújthassunk Önnek, valamint az oldalunk fejlesztéséhez is hasznosak. A cookie egy betűkből és számokból álló kisméretű fájl, amelyet a böngészőjén vagy számítógépe merevlemezén tárolunk, amennyiben engedélyezi. A cookie-k olyan információkat tartalmaznak, amelyek a számítógépe merevlemezén kerülnek tárolásra.
Az EU elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelve minden weboldal számára előírja, hogy hozzájárulást kérjen a cookie-k felhasználók számítógépére történő elhelyezéséhez. A Geroni a hallgatólagos beleegyezés elvét alkalmazza. Mindez lehetővé teszi, hogy a hozzájárulásra következtessünk, ha a felhasználó nem tiltja le a cookie-kat.

A következő cookie-kat használjuk:

Preferencia

Ezek lehetővé teszik az oldal számára, hogy megjegyezze a felhasználó beállításait, mint
például az előnyben részesített nyelvet vagy a régiót, ahol a felhasználó tartózkodik. Például,
az Ön által használt nyelv megjegyzésével az oldal újra azon a nyelven töltődik majd be,
amikor legközelebb ellátogat rá.
Amennyiben a preferencia cookie-k le vannak tiltva, a felhasználó gyengébb oldalélményben
részesül, azonban az oldal továbbra is működőképes marad.

Biztonság

Ezek hitelesítik a felhasználói bejelentkezést, és védik a felhasználókat az adatlopástól (pl. a
weboldalon kitöltött űrlapok esetében).
Ha a biztonsági cookie-k le vannak tiltva, előfordulhat, hogy nem tud majd bejelentkezni az
oldalra.

Folyamat

Ezek az oldalon szerzett navigációs élményben nyújtanak segítséget.
Amennyiben a folyamat cookie-k le vannak tiltva, előfordulhat, hogy az oldal nem fog
megfelelően működni.

Analitika

A Geroni Google Analytics cookie-kat használ, amelyek névtelenül gyűjtenek adatokat az
oldal Ön által történő használatáról. A statisztikai adatok betekintést nyújtanak oldalaink
használatáról, lehetővé téve számunkra, hogy folyamatosan javuló felhasználói élményt
nyújthassunk.
Amennyiben a Google Analytics cookie-k le vannak tiltva, az oldal változatlanul működik
tovább.

Felhívjuk figyelmét, hogy a jelen weboldalon szereplő tartalom olyan harmadik fél
forrásaihoz irányító linkeket tartalmazhat, amelyek szintén használnak cookie-kat, ezekre
azonban nincs befolyásunk. A jelen szabályzat ezért nem vonatkozik harmadik felek oldalaira.

A cookie-kat letilthatja böngészője beállításain keresztül, ami lehetővé teszi bizonyos cookie-
k vagy az összes cookie használatára, elutasítására vonatkozó beállításokat. Ha azonban
böngészője beállításaiban minden cookie-t letilt, előfordulhat, hogy nem tud majd hozzáférni
oldalunk egy részéhez, vagy egészéhez.

Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére.

Elérhetőségük: www.google.com/analytics

Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

3.5 Egyéb célú adatrögzítés

Amennyiben Érintettek a Webáruház kapcsolat menüpontján keresztül vagy e-mailben lépnek kapcsolatba a Szolgáltatóval, kötelezően megadandó adat a név és e-mail cím, melyen keresztül a Szolgáltató kapcsolatba tud léni Érintettekkel.

Ajánlatkérés esetén Érintetteknek az e-mail címük és nevük mellett a nagykeresekedelmi kapcsolathoz szükséges cégadatokat (cégnév) szükséges megadni.

4.AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS MÓDJA

4.1. Az adatkezelésre a www.geronigombok.hu internetes oldalon (a továbbiakban: Weboldal) található internetes tartalmak az Érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az Weboldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

A hozzájárulást az Érintett az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

4.2. Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése, házhoz szállítása, számlázás lehetővé tétele, kapcsolattartás későbbi bizonyítása érdekében

4.3. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, az Érintett jogainak védelme.

4.4. A Szolgáltató a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

4.5. Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintett terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

5. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

5.1. A regisztráció során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat kérelemre történő törléséig tart. A regisztráció Érintett általi törlésére, valamint Szolgáltató általi törlésére bármikor sor kerülhet. Az Érintettek a regisztráció törlését e-mailben a geronidesign@gmail.com e-mail címen kérhetik Szolgáltatótól.

5.2. A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.

5.3. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Weboldalon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

6.1. Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató jogosult megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

6.2. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe.

Adatfeldolgozók megnevezése:

A.) rendszergazdai tevékenység:

Bemind Kft., 8200 Veszprém, Damjanich u. 7/A, bemind@bemind.hu

B.) futárszolgálat – szállítás:

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
2351 Alsónémedi
GLS Európa u. 2.
info@gls-hungary.com

Fáma First Kft.
E-mail: info@famafutar.hu
Székhely: 1194 Budapest, Viola u. 38.
Ügyfélszolgálat: 1183 Budapest, Akadály utca 15.
Ügyfélfogadási idő: H-P: 9:00 – 17:00

C.) futárszolgálat – szállítás:

 FOXPOST Zrt. 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.

D.) Számlázás:

KBOSS.hu Kft. 1031 Budapest, Záhony utca 7. info@szamlazz.hu

6.3. Az GeRoNi Design Bt. az Érintettek személyes adatait nyomon követhető módon és a jogszabályoknak megfelelően kezeli. A fentieken túl a személyes adatokat harmadik személyeknek csak és kizárólag az Érintett hozzájárulása esetén továbbítjuk, és csak hatósági megkeresések esetén adjuk ki.

7. ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

7.1. Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon.

7.2. Szolgáltató az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

A Szolgáltató – ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján – az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az Érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel Érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

7.3. Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Levelezési cím: GeRoNi Design Bt. 2030 Érd, Gyűszűvirág utca 45-47. 1/11. 
Ügyfélszolgálat: geronidesign@gmail.com

Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltatóhoz fordulhat a 7.3. pontban elérhetőségeken keresztül.

7.4. Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait az Érintett a Weboldalon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

7.5. Az Érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

7.6. Amennyiben az Érintett szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

8.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

8.1. Szolgáltató rendszere az Érintettek aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze az Érintett által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

8.2. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

8.3. Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

8.4. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Érintettek Honlap felületén történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a z Érintettnek a Honlap további használatához el kell fogadnia a módosításokat, a Szolgáltató által, a Honlapon biztosított módon.