Kosár 0

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Az Általános Szerződési Feltételek („Szabályzat”) tartalmazzák a GeRoNi Design Bt. (székhely: 2030 Érd, Festő utca 3/A, adószám: 25427316-2-13), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: GeRoNi Design Bt.

A szolgáltató székhelye: 2030 Érd, Festő utca 3/A.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló,

rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: geronidesign@gmail.com

Cégjegyzékszáma:13-06-071232/2

Adószáma: 25427316-2-13

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság):Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

A szerződés nyelve: magyar

Alapvető rendelkezések

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat

értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény („Ptk.”), a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. A jelen Szabályzat 2020. július 24. napjától hatályos és módosításig, vagy visszavonásáig hatályban marad. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a GeRoNi Design Bt. által fenntartott webáruház Általános Szerződési Feltételeit részben vagy egészben bármikor módosíthatja. A mindenkori módosítás a közzétételkor lép hatályba. A módosított Általános Szerződési Feltételek a már megkötött szerződések szerinti jogviszonyokra nem vonatkoznak, csak a közzétételt követően kötött szerződésekre érvényesek, kivéve az alapos okok (pl. téves eladási ár feltüntetése) miatti egyoldalú módosítást, mely a már megkötött, de még le nem zárult szerződésekre is értelmezhető.

1.3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett webáruház weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa, a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a webáruház tartalmának megtekintésére.

1.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a webáruház, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a webáruházon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.


Adatkezelési szabályok

1.5. Szolgáltató számára alapvető cél a Felhasználók személyes adatainak védelme, kiemelten fontosnak tartja a Felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Szolgáltató a Felhasználók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az erre vonatkozó rendelkezéseket Szolgáltató külön Adatvédelmi Szabályzatban rögzíti.

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

1.6. A megjelenített termékek kizárólag on-line rendelhetők meg.

1.7. A kínált termékek az alábbiak szerint kategorizálhatóak: gombok, filc anyagok, szalagok, cérnák, fa táblák, fém termékek, gyöngyök, egyéb dekorációs kellékek. A webáruházban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, egyes esetekben illusztrációként szerepelhetnek. Nem vállalunk felelősséget a webáruházban megjelenő kép és a termék tényleges megjelenése, pl. színárnyalat miatti különbözőség miatt.

1.8. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költséget nem számítunk fel! A termékekre vonatkozóan megjelenített árak tartalmazzák a mindenkori ÁFÁ-t (2017. december 31-én 27%).

1.9. Akciós ár bevezetésekor Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

Rendelés menete

 

1.10 Megrendelésre regisztrációval vagy vendég felhasználóként van lehetőség a GeRoNi Gombok webáruházában. A regisztráció adatait Szolgáltató rögzíti, így Felhasználó a későbbiekben regisztrált felhasználóként be tud lépni és azonnal el tudja küldeni megrendelését a szállítási és számlázási adatok megadása nélkül! Fontos, ügyeljen az adatok pontosságára, hiszen megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. A regisztrációt egyszer kell végrehajtania, későbbi vásárlások alkalmával ezt a lépést már nem kell elvégeznie.

1.11 Webáruházunkban a kedvezményes árak és a piaci árakhoz mérten alacsony szállítási díjak megőrzése érdekében minimum rendelési érték került meghatározásra. Ez az összeg 2000 Ft. A kosárban nem enged a rendszer tovább lépni addig, amíg a minimum rendelési értéket, vagyis 2000 Ft-ot meg nem haladja a kosárban található termékek összértéke.
A megrendelni kívánt termékeket vevő a kosárba helyezi. Vásárlás közben a kosár tartalma és a vásárlás összege bármikor ellenőrizhető az egeret a kosár ikonra helyezve. Ha már nem kíván több terméket vásárolni, a kosár megtekintésére kattintva ellenőrizheti, hogy a rendelt mennyiségek megfelelnek-e (+,- jelekkel módosítható a mennyiség, majd kosár frissítése), illetve kiválaszthatja a szállítási módot. A ‘Tovább’ gombra kattintást követően e-mail cím, számlázási, szállítási név és cím, telefonszám megadása következik, illetve a fizetési módot választhatja ki a Felhasználó. A megrendelés elküldésre gombra kattintva a Felhasználó véglegesíti rendelését, ezután a GeRoNi Design Bt. felveszi a megrendelővel a kapcsolatot, visszaigazolja a megrendelést. Fontos, hogy ügyeljen az adatok pontosságára, hiszen a megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. A visszaigazoló e-mailben – ha a Felhasználó banki átutalásos fizetési módot választott – az utaláshoz szükséges banki információkat is megküldjük.

1.12. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben az elküldött adatok valódisága kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.

1.13. A webáruházban kínált termékek ismertetőjében, leírásában, adatainak, árainak, stb. helyessége érdekében Szolgáltató a legnagyobb gondossággal jár el, de ezekért felelősséget nem vállal.

Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, Szolgáltató fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után Felhasználót azonnal tájékoztatjuk az új adatokról. Felhasználó ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

1.14. Szolgáltató köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az Felhasználó felé elektronikus úton 4 órán belül visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés
1.15. A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására. A Szolgáltató minden esetben e-mailben igazolja vissza a megrendelést. Általános teljesítési határidő a visszaigazolástól számított 1 munkanapon belül, de maximum 5 munkanapon belül (amennyiben az áru ellenértéke kifizetésre került). Szolgáltató a mindenkori áfatartalommal bíró számlát állít ki a Megrendelő által megadott adatokkal. A kiállított számlát a Számlázz.hu oldalon keresztül a Felhasználók (vevők) részére elektronikusan, a rendeléskor megadott e-mail címre küldjük ki. A számla nyomtatott formában a Felhasználók (vevők) részére nem kerül kiküldésre, ilyen jellegű igényüket a webáruház elérhetőségein tudják jelezni.
1.16. Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők, leírások a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.
1.17. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor!
1.18. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni.
1.19. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására teljes egészben, amennyiben Felhasználó a megrendelés végösszegét a visszaigazolástól számított 10 munkapon belül nem egyenlíti ki.
Szállítási feltételek
1.20. Webshopunkban előreutalásos, vagy utánvétes fizetési mód választható. 2018.11.28-tól már az OTP Simple Pay keretein belül bankkártyás fizetésre is van lehetőség.

Előreutalás illetve bankkártyás fizetés esetén a megrendelt termék akkor válik szállíthatóvá, amikor annak teljes vételára a GeRoNi Design Bt. Erste Banknál vezetett 11600006-00000000-84054865 számú bankszámlájára megérkezett, illetve bankkártyás fizetés esetén a tranzakció sikeres teljesítését követően.

Utánvétes rendelés esetén a termékeket a rendelés visszaigazolása után, amennyiben minden szállítási adat megfelelően rendelkezésünkre áll, 1-2 munkanapon belül szállítjuk.

A szállítás 15 000 Ft feletti vásárlás esetén – súlytól függetlenül Magyarország határain belül DÍJMENTES!

A szállítás GLS illetve Fáma Futár futárszolgálat 24 órás szolgáltatás igénybevételével történik.

1.21. Webshopunkban az alábbi szállítási lehetőségek közül választhat:

Termékeinket Magyarország határain belül szállítjuk az alábbi módozatokkal:

  • Előreutalás esetén a szállítási költség GLS-sel 1.290 Ft.
  • Online bankkártyás fizetés esetén a szállítási költség GLS-sel 1.290 Ft.
  • Utánvét esetén a szállítási költség GLS-sel 1.490 Ft.

1.22. Személyes átvétel:

*   Személyes átvétel Érden, a Festő utca 3/A számnál lehetséges, előre egyeztetett időpontban, csak a webáruházi rendelést követően!

1.23. A szállítási díjak közvetített szolgáltatást tartalmaznak, és tartalmazzák a mindenkori ÁFA-t.

Fizetési feltételek
1.24. Felhasználó a vásárolt áruk ellenértékét az alábbi módokon teljesítheti:
a.) banki átutalással a megrendelés véglegesítését követően – A GeRoNi Design Bt. bankszámlaszáma: 11600006-00000000-84054865 Erste Bank.
b.) személyes átvétel esetén készpénzben
c.) utánvétes fizetési opció esetén a futárnak készpénzben, bankkártyával vagy az automatánál bankkártyával
d.) OTP SIMPLE PAY Bankkártyás fizetési opció: a rendelés lezárása és az e-számla kiállítása utánMIT ÉRDEMES TUDNI A SIMPLEPAY FIZETÉSI RENDSZERRŐL?  
A SimplePay Online Fizetési Rendszert az OTP Mobil Kft. fejleszti és üzemelteti. Az OTP Mobil Kft. az OTP Csoport tagja.
Az OTP Mobil Kft. az elektronikus és okoseszköz alapú kereskedelem területén rendelkezik kiterjedt szolgáltatásportfolióval. Termékei Simple márkanév alatt találhatók meg a piacon.A bankkártyás fizetés menete webáruházunkban:A kosár véglegesítése során a “Szállítás és fizetési” lehetőségeknél válassza a “Bankkártyás fizetés (OTP Simple)-t, majd véglegesítse a rendelést (Tovább gomb, és adatok pontos megadása). Ezzel a rendelés befut a GeRoNi Gombok Webáruházhoz. Először egy automatikus rendelés visszaigazolás érkezik. Ezt követően a Webáruház kiállítja az e-számlát, melyről Vevő e-mail értesítést kap. Az e-mailben a “Tovább a fizetéshez” gombra kattintva a számla bankkártyával kiegyenlíthető.

MELYEK A TRANZAKCIÓ LÉPÉSEI?

  1. A „Fizetés” gombra kattintva Ön átkerül a SimplePay fizetési oldalára, ahol a bankkártya adatai megadásával elindítja a tranzakciót.
  2. A kártyaadatok megadását követően kérjük, ellenőrizze az adatok helyességét.
  3. A tranzakció feldolgozása elindul a banki feldolgozó rendszerekben, és a fizetés eredményességéről vevő is értesítést kap.

A tranzakció lezárulásáról Webáruház is értesítést kap, ezt követően megrendelt termékek szállíthatóvá válnak.

1.25. Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díját a megrendelőre terheljük. A csomag újra küldésére csak az ellenértékének előre történő átutalása esetén kerülhet sor.
Elállás joga
1.26. A fogyasztók és a vállalkozások közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.
Jelen tájékoztató hiányában jogosult a fogyasztó három hónap elteltéig gyakorolni az elállási jogát.
1.27. Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, Szolgáltató azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.
1.28. Szolgáltató a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabály értelmében haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 14 napon belül visszatéríti a termékek teljes vételárát a Felhasználó részére, a termék Felhasználóhoz való elküldésének díját ( az eredeti szállítási költséget) Felhasználó felé Szolgáltató nem téríti meg, az a Felhasználót terheli.
1.29. Amennyiben Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén elektronikusan, írásban, vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Szolgáltató. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Felhasználó Szolgáltató részére. Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek Felhasználót terhelik, az utánvéttel küldött csomagokat cégünknek nem áll módjában átvenni!
A nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése Felhasználót terheli!
Garancia, jótállás, szavatosság
1.30. Szolgáltató szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban, a 151/2003. (IX. 22.) korm. rendeletben, a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben és a 72/2005. (IV. 21.) korm. rendeletben foglaltak az irányadók.
Felhasználónak jogában áll reklamálni, ha hibás a termék. Ilyen esetben haladéktalanul jelezze kifogását Szolgáltató felé írásban, elektronikus vagy postai levél úton. A reklamációt a bejelentést követő tizenöt munkanapon belül kivizsgáljuk. Szavatossági igény estén Felhasználó kérheti a termék javítását, cseréjét, vagy a vételár csökkentését. A nem rendeltetésszerű használatból eredő hibák esetén a szavatossági igény nem érvényesíthető. A szavatossági igény leértékelt áru esetén is érvényesíthető, ilyenkor is lehet minőségi kifogással élni, amennyiben Szolgáltató nem jelölte meg a leértékelés okát. Szolgáltatónak a Felhasználó szavatossági és jótállási igényét jegyzőkönyvben kell rögzítenie.
Panaszkezelés
1.31. Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a Felhasználó teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát írásban, elektronikus vagy postai levél útján is közölheti.
A panaszt Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja.
Vegyes rendelkezések
1.32. Felhasználó teljes körű felelősséggel tartozik minden olyan rendelésért és egyéb tranzakcióért, amelynek során a jelszava felhasználásra került. A jelszó átadásából, illetéktelen személy általi felhasználásából eredő károkért a jelszó tulajdonosát terheli felelősség.
1.33. Szolgáltató nem vállal felelősséget a rendelés nem teljesítéséből, késésből, a szolgáltatás leállásából eredő, és/vagy az esetleges üzleti vagy magántermészetű információk elvesztéséből vagy egyéb anyagi veszteségből fakadó károkért.
1.34. Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.
1.35. Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.
1.36. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.
GeRoNi Design Bt.
Érd, 2018. március